Που απαγορεύεται το κολύμπι στην Κεφαλονιά

Απαγορεύεται το κολύμπι
Με απόφασή της η περιφέρεια, απαγορεύει το κολύμπι για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας στα εξής σημεία της Κεφαλονιάς.

  1. Σε όλα τα λιμάνια και μόνιμα αγκυροβόλια
  2. Στη λιμνοθάλασσα του Κουτάβου
  3. Σε ζώνη 200 μέτρων από κάθε πλευρά του στομίου εκβολής των εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών της δημοτικής ενότητας Αργοστολίου, Παλικής και Σάμης.

Ο βιολογικός καθαρισμός στο Αργοστόλι

Επισημαίνεται ότι θα γίνεται τακτικός έλεγχος και παρακολούθηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης κατά μήκος όλων των ακτών των νησιών. Για κάθε σημείο που οι μετρήσεις θα επιβεβαιώνουν υπέρβαση των ανωτάτων επιτρεπομένων ορίων των παραμέτρων, θα ακολουθεί νέα απόφασή.
Την ευθύνη τοποθετήσεως απαγορευτικών πινακίδων έχει ο Ο.Τ.Α & το Λιμενικό Ταμείο.

Χάρτης με το σημείο που βρίσκονται οι αγωγοί εκροής των βιολογικών καθαρισμών στην


Προβολή Αγωγοί εκροής εγκαταστάσεων βιολ. καθαρισμού Κεφαλονιάς σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα