Δωρεάν παραχώρηση καλλιεργήσιμης γης σε ανέργους από την Γεωργική Σχολή «Παναγή Βαλλιάνου»

bfyfe4qg Η Διοικούσα Επιτροπή της Πρακτικής Γεωργικής Σχολής «ΠΑΝΑΓΗ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ» αποφάσισε να διαθέσει σε άνεργους συμπολίτες δέκα (10) στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, με σκοπό τη δημιουργία ενός Κοινωνικού Λαχανόκηπου. Η διαμόρφωση του χώρου, καθώς και το σύστημα άρδευσης θα πραγματοποιηθεί από την Σχολή.
Η καλλιέργεια των κηπευτικών θα γίνεται με βιολογικό τρόπο και θα παρέχεται τεχνογνωσία και υποστήριξη από το εξειδικευμένο προσωπικό της Σχολής.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 29 Ιουλίου και λήγει στις 9 Αυγούστου 2013. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο της Σχολής που βρίσκεται εντός του Αγροκτήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 09:30πμ -11:30πμ. Δικαίωμα αίτησης έχει μόνο ένα μέλος της οικογένειας. Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
1. Κάρτα ανεργίας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης.
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας διαμονής
5. Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο με την υποβολή των δικαιολογητικών). Από τα παραπάνω το 1, 3, 4 σε επικυρωμένα αντίγραφα. Η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση βάσει αντικειμενικών και κοινωνικών κριτηρίων.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους στον Υπεύθυνο της Σχολής κ. Διονύσιο Μπενετάτο.