Αυτή είναι η Ανδρομέδα (φωτογραφία)

Φωτογραφία από τον περίφημο

«Νεφελοειδή της Ανδρομέδας»,

που αποτελεί ένα ολόκληρο

γαλαξία σαν τον δικό μας (ο

Μέγας Γαλαξίας της Ανδρομέδας, το μακρινότερο ουράνιο

«αντικείμενο» που γίνεται ορατό με γυμνό μάτι).

Σύνταξη & επιμέλεια: Κεφαλονιτικα Νέα