Πόσο έχει ανέβει η θερμοκρασία στον πλανήτη (infographic)

Geometric Art from Global Temperatures Since 1900

Στο infographic αποτυπώνεται εντυπωσιακά η σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη τα τελευταία 110 χρόνια. Στο πάνω μέρος του γραφικού μπορείτε να σύρεται τον δείκτη στη χρονιά που θέλετε και να δείτε τις μέσες θερμοκρασίες που επικρατούσαν σε όλες τις περιοχές της Γης. Τα στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί από 7200 μετεωρολογικούς σταθμούς.

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα