Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς (5.8.2013)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε  συνεδρίαση (36η  συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 5 Αυγούστου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Σχετικά με μετατόπιση περιπτέρου  από την πλατεία Βαλλιάνου ΕΙΣ:  ΕΠΟΙΖΩ  & Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου 2. Διόρθωση-συμπλήρωση της αρ. 191/13 αποφασης Δ.Σ. σχετικά με οριοθέτηση κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Βαλλιάνου πόλεως Αργοστολίου ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού 3. Αποδοχή επικαιροποιημένων προϋπολογισμών μελετών: Α.  Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου υδρευσης Ληξουρίου Β . Υδρευση Αβύθου- Ζερβάτων Γ. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Λακήθρας ΕΙΣ:  ΤΥΔΚ 4. Έγκριση υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κεφαλλονιάς με την ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς για την πράξη «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ληξουρίου» ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού 5. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ληξουρίου» στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών ΠΙΝ ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού 6. Έγκριση υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κεφαλλονιάς με την ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς για την πράξη « Ύδρευση Πυργίου-Ζερβάτων»  ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού 7. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης πράξης «Ύδρευση Πυργίου-Ζερβάτων» στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών ΠΙΝ ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού 8. Έγκριση υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κεφαλλονιάς με την ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς για την πράξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΑΚΗΘΡΑΣ» ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού 9. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΑΚΗΘΡΑΣ» στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών ΠΙΝ ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού 10. Ενημέρωση Δ.Σ. από τον εκπρόσωπο της Τ.Κ. Άσσου  « Σχετικά με επείγοντα προβλήματα κατά την τρέχουσα Τουριστική περίοδο». ΕΙΣ: κ. Σπ. Παπασπυράτος 11. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης ισογείου χώρου του διόροφου δημοσίου κτίσματος ΑΒΚ 18 εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα Ληξουρίου έκτασης 225 τ.μ. για την δημιουργία ενυδρείου στο πλαίσιο υλοποίησης  του έργου ΑPREH EIΣ: Ομάδα Διοίκησης & Υλοποίησης του έργου: Αικ. Ποδάρα, Σ. Γάρμπη, Ευθ. Τσαγρής Νομική Υπηρεσία: Νίκη Χριστοφοράτου 12. Παραλαβή μελέτης έργου : Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας  Δ.Ε. Λειβαθούς ΕΙΣ: ΤΥΔΚ 13.  Αποδοχή προέγκρισης δημοπράτησης των έργων : Α. Αγροτική οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε Ελειου – Πρόννων Β. Αγροτική οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε Λειβαθούς. ΕΙΣ: ΤΥΔΚ 14. Παραλαβή Οριστικής μελέτης έργου: « Σύνταξη μελέτης κατασκευής νέας πεζογέφυρας Δ.Ε. Σάμης» ΕΙΣ: ΤΥΔΚ 15. Εγκριση υψομετρικής μελέτης της οδού Σπετσών μεταξύ των Ο.Τ. 279 & Ο.Τ 280 Αργοστολίου Δήμου Κεφαλλονιας. ΕΙΣ: Υ.ΔΟ.Μ – κ. Κ. Ματράγκος 16. Έγκριση Τροποποίησης και αναπροσαρμογής του καταστατικού της Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης» με τον διακριτικό τίτλο ΑΠΟΠΛΟΥΣ, κατά τις διατάξεις του Ν. 3966/2011 και έγκριση του ύψους της ετήσιας εισφοράς του Δήμου προς την εταιρεία. ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου 17. Παραχώρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου για στέγαση του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμιναράτων « Ο ΑΕΤΟΣ» ΕΙΣ: Α/Δ  κ. Ε. Θεοφιλάτος ΑΙΤΗΣΕΙΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ