Ρεκόρ Γεννήσεων των Θαλασσίων Χελωνών στην παραλία της Μούντας

23bzb2pt Ρεκόρ γεννήσεων αυγών θαλάσσιας χελώνας κατέγραψε φέτος ο Σύλλογος
Κατελειού σε ένα από τα μεγαλύτερης διαρκείας (1984-2013) ερευνητικά
προγράμματα της Μεσογείου για την Caretta caretta που έχει αναλάβει στην
από το 1999.
Στους συγκριτικούς πίνακες της ετήσιας συλλογής των ερευνητικών δεδομένων
ξεπεράστηκε για πρώτη φορά μετά από 27 ολόκληρα χρόνια ο μεγαλύτερος
καταγεγραμμένος αριθμός φωλιών (84 φωλιές το 1986) στην Μούντα την
σημαντικότερη παραλία αναπαραγωγής στην Κεφαλονιά. 1cvll4uf
Εξίσου σημαντικό είναι το ότι οι καταγεγραμμένες μαρκαρισμένες χελώνες
(42) ξεπέρασαν εφέτος κατά πολύ τον αντίστοιχο αριθμό (36) του έτους 1986, ενώ η
προσέλευση τους για ωοτοκία συνεχίζεται. exep5uaf
Η μεγάλη προσέλευση θαλασσίων χελωνών για να γεννήσουν στην Μούντα από
νωρίς τον Μάιο όπου και καταγράφηκε η πρώτη φωλιά του έτους ( 19-05-2013)
σχετίζεται με τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες , που επικρατούν γενικότερα στις
ακτές αναπαραγωγής της Caretta caretta στην θαλάσσια περιοχή του Ιονίου. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΗ