Ο «Αρκείσιος» για το σήμα μείωσης Φ.Π.Α.

Ενημερώνουμε όλους τους συναδέλφους που θέλουν να προμηθευτούν το Σήμα Μείωσης Φ.Π.Α., ότι το διαθέτει το σωματείο στο χώρο του επιμελητηρίου καθημερινές 9:30 – 13:00 και για έναν μήνα. 5m1ib0sm
Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι τα εξής:

  1. Τον παλιό κατάλογο με σημειωμένες τις τιμές που θα μειωθούν ( 5% στο75% των ειδών τα οινοπνεματώδη παραμένουν στο 23%)
  2. Τον καινούριο κατάλογο με τις τιμές του 13% σε μια στήλη και από δίπλα σε άλλη στήλη τις τιμές του 23%
  3. Σφραγίδα της επιχείρισης
  4. Ταυτότητα υπεύθυνου της επιχείρισης

Ταυτόχρονα μπορείτε να πληρώσετε και την συνδρομή σας στο σωματείο “ΑΡΚΕΙΣΙΟΣ” (€20).
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 26710 26190 (κα. Ναταλία).
Ο πρόεδρος, Χρήστος Καμπανός, 9/8/2013 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ “Ο ΑΡΚΕΙΣΙΟΣ”