Σταματάει τη δραστηριότητα της ιστιοσανίδας ο Α.Ο. Ληξουρίου Οδυσσέας

0ot0h2bl ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ.
Προφορική εντολή παύσης της δραστηριότητας της Ιστιοσανίδας, δεχθήκαμε, για να μην μας επιβληθεί πρόστιμο!!!! Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς λοιπόν δεν μπορούμε να διδάσκουμε στα παιδιά το άθλημα παρά μόνον εάν: Α)Μετατραπεί ο Αθλητικός Όμιλος σε επιχείρηση !!! ή Β) Εγγραφούμε μέλη στην ομοσπονδία!!!!. Σε πρώτη φάση διακόψαμε την δραστηριότητα, προκειμένου να διερευνήσουμε νομικά το θέμα.
Ζητήσαμε να μας υποδείχθει ο νόμος που υποστηρίζει αυτούς τους ισχυρισμούς, όμως δεν μας δίνεται εγγράφως. Υποστηρίξαμε ότι το καταστατικό ιδρύσεως του Ομίλου μας είναι εγκεκριμμένο από Πρωτοδικείο, με συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται από τον Αθλητικό Νόμο του 1999 και το προεδρικό διάταγμα του Στεφανόπουλου. Φυσικά δεν μπορεί να αλλάξει ο χαρακτήρας σύστασης ενός μη κερδοσκοπικού αθλητικού σωματείου γιατί τότε αλλοιώνονται οι σκοποί και οι στόχοι ιδρύσεώς του. Όσον αφορά την εγγραφή μας στην ομοσπονδία αυτό δεν είναι υποχρεωτικό παρά μονον όταν ο Ομιλος έχει έτοιμους αθλητές και θέλει να συμμετέχουν σε επισήμους αγώνες στο εσωτερικό ή εξωτερικό. Σύμφωνα δε και με τον Αθλητικό Νόμο η Ομοσπονδία ή οποιοσδήποτε άλλος σύνδεσμος ή Νομικό πρόσωπο ή άλλο σωματείο δεν μπορεί να επεμβαίνει στην αυτοτέλεια άλλου Σωματείου και ένα σωματείο δύναται και όχι υποχρεούται να είναι μέλος Ομοσπονδίας – θέσεις που τις υποστηρίζει και η ίδια η ομοσπονδία η οποία επιτρέπει να καλλιεργούν τα αθλητικά σωματεία αθληματα και δε τους υποχρεώνει να γίνονται μέλη της.
Αφού παραθέσαμε όλα μας αυτά τα επιχειρήματα – νόμους, που διέπουν την δράση μας τελικά μας ζητήθηκε να κάνουμε ένα ερώτημα προς την υπηρεσία προκειμενου να το υποβάλλουν στο Υπουργείο για να δοθεί ΑΝΩΘΕΝ Η ΛΥΣΗ!!!!!!
Ο ΑΟΛ ΟΔΥΣΣΕΑΣ θα υποβάλλει το ερώτημα γιατί πιστεύει ότι η αθλητική δράση που αναπτύσσει είναι σύμφωνη με τον νόμο, σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί την εμπλοκή του σε μη νόμιμες πράξεις -άλλωστε και όλα τα επιχειρήματά του στηρίζονται σε νόμους και πάντοτε θα επιζητούμε να μας επιδεικνύονται λοιπόν οι νόμοι για οτιδήποτε αφορά την αθλητική δράση μας. Λυπούμαστε που για ακόμη μια χρονιά παρεμποδίζεται το έργο μας και ζητάμε συγγνώμη από τα παιδιά και τους γονείς τους που στέκονται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό μας!!!!!
Εκφράζουμε την ευχή να τελεσφορίσει θετικά το θέμα αυτό και να μην χαθεί ακόμη μια χρονιά!!!!