Ένα ντοκιμαντέρ για τα φιδάκια της Παναγιάς στο Μαρκόπουλο Κεφαλονιάς [video]

Δείτε ένα ντοκιμαντέρ, αμερικανικής παραγωγής, για τα φιδάκια της Παναγιάς που εμφανίζονται κάθε χρόνο στην Παναγιά τη Φιδούσα, στο Μαρκόπουλο Κεφαλονιάς.

image Δείτε ένα , αμερικανικής παραγωγής, για τα φιδάκια της Παναγιάς που εμφανίζονται κάθε χρόνο στην Παναγιά τη Φιδούσα, στο Κεφαλονιάς.