Δύο συναντήσεις την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (20-21.9.2013)

p4y311qm Δύο συναντήσεις εργασίας διοργανώνονται από την την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, ώρα 19:00 μ.μ., στo Θέατρο Κέφαλος, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου και το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 10:00 π.μ., στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ISCI «Καινοτόμες Υπηρεσίες για την ενίσχυση της συνεργασίας και της διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στον τομέα της αγρο-βιομηχανίας». Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Με την ελληνική αγορά σημαντικά συρρικνωμένη, το βλέμμα των επιχειρήσεων στρέφεται αναπόφευκτα προς το εξωτερικό και την ανάπτυξη των εξαγωγών. Για πολλές τοπικές επιχειρήσεις, η ανάπτυξη εξωστρεφών χαρακτηριστικών δεν είναι απλά μια ελκυστική προοπτική, αλλά αποτελεί προϋπόθεση για την ανάκαμψη από την κρίση. Για τις τοπικές επιχειρήσεις του αγρο-διατροφικού κλάδου, όμως, πόσο εφικτή είναι μια τέτοια αλλαγή προσανατολισμού; Κατά πόσο μπορεί η ανάπτυξη καινοτόμων μορφών συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών να ενισχύσει την παρουσία των τοπικών αγρο-διατροφικών προϊόντων στις ξένες αγορές; Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για να «διεθνοποιήσουν» τα τοπικά τους αγρο-διατροφικά προϊόντα; Η θεματική των Συναντήσεων Εργασίας σκοπεύει να αναδείξει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα που σχετίζονται με τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ και ειδικότερα: α) την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, β) τη βελτίωση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του αγρο-διατροφικού τομέα και γ) την προοπτική ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ των τοπικών ΜΜΕ ως μοχλού ενδυνάμωσης της παρουσίας τους στο εξωτερικό. Στη Συνάντηση έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ΜΜΕ αγροδιατροφικού τομέα, τοπικών συνεταιρισμών, επιμελητηρίων, τουριστικών φορέων, κοινωνικών φορέων, μελετητικών γραφείων και ερευνητικών ιδρυμάτων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνάντησης θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις, να επιλύσουν τυχόν προβληματισμούς και να εξάγουν κατά το δυνατό κοινά συμπεράσματα, με τη βοήθεια συμβούλων εξειδικευμένων στον αγρο-διατροφικό τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες: ΑΝ.Ι.Ο.Ν. – Υποκατάστημα Κεφαλονιάς – Τηλ. & Fax : +30 2671360510. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ISCI στην ιστοσελίδα http://www.iscipro.com/