ΙΟΒΕ: Κατακόρυφη πτώση των πωλήσεων στις Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών

q053zbxi Το 2012 οι πωλήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών διαμορφώθηκαν σε €12.472 εκατ. έναντι €13.531 εκατ. Το 2011, καταγράφοντας μείωση κατά 8% περίπου. Η σημαντική αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, οι ήπιες κλιματικές συνθήκες και η εμβάθυνση της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, οδήγησαν το 2012 σε κατακόρυφη πτώση του όγκου των πωλήσεων κατά 28%, μετά τη μείωση κατά 5,1% την περίοδο 2010/2011. Τα μικτά κέρδη το 2012 περιορίστηκαν υποχωρώντας στα €405 εκατ., έναντι €489 εκατ. την προηγούμενη χρονιά. Το συνολικό κόστος πωληθέντων μειώθηκε κατά 7,5%. Αναφορικά με τα επιμέρους μεγέθη του συνολικού κόστους πωληθέντων, παρατηρείται ότι το 2012 το 67,1% αυτού αφορά στο κόστος εισαγωγής CIF, το οποίο – δεδομένου ότι αποτελεί συνάρτηση των διεθνών τιμών πετρελαίου – καταγράφει μείωση κατά 7,4% έναντι του 2011, απορροφώντας μαζί με τους δασμούς και τους φόρους το μεγαλύτερο μερίδιο της μεταβολής του κόστους πωληθέντων. Οι δασμοί και φόροι με ποσοστό 32,4% αποτελούν το δεύτερο σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους πωληθέντων. Μικρή είναι η επίδραση του τρίτου παράγοντα, δηλαδή των άμεσων εξόδων αγορών, που συμμετέχουν στο κόστος πωληθέντων με   μικρότερο του 1%. vqfmmifp