Ποιός αναλαμβάνει την ευθύνη;

Ήρθαν στα χέρια μας και παρουσιάζουμε  τρία έγγραφα…α) από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Αντιπεριφέρειας Κεφαλονιάς προς τον Δήμο Κεφαλονιάς, β) &γ) από τις Τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Κεφαλονιάς προς το Τ.Σ. Καραβομύλου, που επισημαίνουν την ανάγκη κατασκευής νέου τεχνικού υδατορέματος στον δρόμο προς το λιμνοσπήλαιο  , για την αποφυγή επανάληψης πλημυρικών φαινομένων, αντίστοιχα εκείνων της 15/10/2012.   Το έγγραφο από την Αντιπεριφέρεια έχει ημερομηνία 19/02/2013 και των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου 8/03/2013 και 9/11/2012. Τι έχει γίνει; απολύτως τίποτα!!! Ρωτάμε λοιπόν τον κάθε αρμόδιο…Γιατί δεν προχώρησε η κατασκευή του νέου τεχνικού υδατορέματος και τι θα γίνει σε περίπτωση επανάληψης φαινομένων όπως στις 15/10/2012 και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη των πιθανών ζημιών που θα δημιουργηθούν; Να τονίσουμε ότι, την ανάγκη κατασκευής του τεχνικού υδατορέματος, είχε επισημάνει και ο Δήμαρχος κ. Α. Παρίσης, σε επιτόπια αυτοψία που είχε κάνει, στα σημείο και σε άλλα σημεία του Καραβομύλου,μετά τις πλημύρες που προαναφέραμε! . p5k4gyzf 5dk3soq1 2ihzlevo mkyrwy21 pffffylg owdgk3la ruvcud4x

Πηγή: vlahatasamis.gr