102.000 φορολογούμενοι δεν έχουν στείλει τα δικαιολογητικά των δηλώσεών τους στις ΔΟΥ για έλεγχο.

1b2l5lou Συνεχίζουν να προσέρχονται στις ΔΟΥ με αργούς ρυθμούς οι φορολογούμενοι που έχουν κληθεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των δηλώσεών τους προς έλεγχο.
102.000 φορολογούμενοι δεν έχουν ανταποκριθεί στην κλήση από του υπουργείο Οικονομικών να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των δηλώσεών τους προς έλεγχο, ούτε μετά την παράταση που έδωσε το υπουργείο πριν από μία εβδομάδα. Ενδεικτικό είναι ότι από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου προσήλθαν στις ΔΟΥ μόνο 26.000 φορολογούμενοι.

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα