Επιστρέφει το θέμα του Καφενείου της Καμπάνας

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίτης θα συζητηθεί το θέμα του Καφενείου της Καμπάνας, το οποίο παραμένει κλειστό εδώ και μήνες. Θέμα της συζήτησης είναι η έγκριση της μελέτης βιωσιμότητας η οποία έχει ήδη συνταχθεί, των απολογιστικών στοιχείων καθώς και του προγραμματικού σχεδίου του ΚΟΙΣΠΕ. Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα

ipzozwod Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίτης θα συζητηθεί το θέμα του Καφενείου της Καμπάνας, το οποίο παραμένει κλειστό εδώ και μήνες. Θέμα της συζήτησης είναι η έγκριση της μελέτης βιωσιμότητας η οποία έχει ήδη συνταχθεί, των απολογιστικών στοιχείων καθώς και του προγραμματικού σχεδίου του ΚΟΙΣΠΕ.

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα