Εργαστήριο Πληροφορικής

srprduhx Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών και δράσεων του ἔστω, θα λειτουργήσει για δεύτερη χρονιά το «Εργαστηρίου Πληροφορικής». Η λειτουργία του Εργαστηρίου βασίζεται στην εθελοντική προσφορά και στόχο έχει την λειτουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), την καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού, την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών και ειδικών ομάδων του πληθυσμού στις Τ.Π.Ε., την εκπόνηση ειδικών μελετών, προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. για την υποστήριξη κοινωνικών δράσεων, την προώθηση του πνεύματος αλληλεγγύης και συλλογικότητας, την υποστήριξη της τοπικής οικονομικής ζωής και την χρήση των νέων τεχνολογιών ως εργαλείου δημοκρατικής αυτο-οργάνωσης και προόδου της τοπικής κοινωνίας. Η συμμετοχή στο Εργαστήριο είναι ελεύθερη και ανοιχτή για ενήλικες κάθε ηλικίας, ανεξαρτήτως της εμπειρίας τους στο χώρο της πληροφορικής. Τα προγράμματα του εργαστηρίου θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και το επίπεδο εμπειρίας και γνώσεων των συμμετεχόντων ενώ οι συμμετέχοντες με μεγάλη εμπειρία ή επαγγελματική ενασχόληση σε πεδία εφαρμογής της πληροφορικής έχουν την επιλογή να συνεισφέρουν ως εκπαιδευτές ή να πλαισιώσουν τις εξειδικευμένες ομάδες και δράσεις του Εργαστηρίου. Για την συμμετοχή στο Εργαστήριο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης – ερωτηματολογίου στην διεύθυνση www.esto.gr/itlab. Όσοι δεν έχουν δυνατότητα συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας μπορούν να συμπληρώσουν το αντίστοιχο έντυπο (βλέπε πληροφορίες παρακάτω). Τα νέα μέλη θα έχουν στην διάθεση τους σημειώσεις αλλά και κάθε απαραίτητη βοήθεια για να ενταχθούν ομαλά στο πρόγραμμα του Εργαστηρίου. Το πρόγραμμα θα βασιστεί σε δύο άξονες: α) Εισαγωγή στην Πληροφορική και β) Ψηφιακή Τυπογραφία. Η δομή, το περιεχόμενο και το πλήρες πρόγραμμα θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το προφίλ των συμμετεχόντων και θα ανακοινωθούν στις πρώτες συναντήσεις του Εργαστηρίου. Η πρώτη συνάντηση – η ακριβής ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα αλληλογραφίας σε όσους δηλώσουν συμμετοχή, από το ἔστω και τα τοπικά μέσα – θα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και είναι ανοικτή προς όλους όσους ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για την δράση αυτή, ανεξάρτητα αν έχουν δηλώσει συμμετοχή ή αν έχουν σκοπό να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του Εργαστηρίου. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.esto.gr, στο τηλέφωνο 2671029050 και 211 790 2112, στο fax 211 790 5003, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στην  διεύθυνση info [at] esto.gr καθώς και στην σελίδα του ἔστω στο Facebook (facebook.com/esto.gr). Για όσους δεν έχουν δυνατότητα συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας, το έντυπο της σχετικής αίτησης – ερωτηματολογίου θα είναι διαθέσιμο από το Γραφείο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης της Π.Ε.Δ. Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι, Λιθόστρωτο 27, 2ος Όροφος, καθημερινές από 12:00 έως 14:30. Το «Εργαστήριο Πληροφορικής» είναι μια πρωτοβουλία και δράση του ἔστω με την υποστήριξη του Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης της Π.Ε.Δ. Ιονίων Νήσων. ========================================================= Στοιχεία Εικόνας: Χρήση μηχανής διάτρησης καρτών (παντογράφος Hollerith) για την αποτύπωση δεδομένων της απογραφής πληθυσμού του 1940 (Η.Π.Α.). Πηγή αρχικής εικόνας: Wikimedia Commons.