«Δεξαμενή» απολύσεων και η Διαύγεια

tgaff2wy Μπορεί ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τη γνωστή ρύθμιση την οποία μετά τις αντιδράσεις αναγκάστηκε να αποσύρει, να επιχείρησε να καταργήσει ή έστω να αποδυναμώσει τη ,  αλλά είναι πιθανόν το πρόγραμμα του θεσμοθέτησε ο Γ. Ραγκούσης να αποτελέσει μία από τις «πηγές» της διαθεσιμότητας ή και των απολύσεων, στις οποίες πρόκειται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα με βάση τη μνημονιακή δέσμευση της κυβέρνησης. Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες το ίδιο το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης  σε μία προσπάθεια αναζήτησης επίορκων υπαλλήλων που θα ενταχθούν στη δεξαμενή της διαθεσιμότητας ή και των απολύσεων έχει προχωρήσει σε έρευνα για την ανάρτηση των πράξεων των φορέων του Δημοσίου στη Δι@υγεια από την οποία προκύπτει ότι οι φορείς του Δημοσίου δεν είναι και τόσο συνεπείς σε αυτόν το τομέα. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τον ιδρυτικό νόμο της Δι@υγειας (Ν. 3861/2010 -ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «η ανάρτηση πρέπει να λαμβάνει χώρα αμελλητί, δηλαδή τάχιστα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η αμελλητί ανάρτηση επιβάλλεται όχι απλώς για να εκπληρωθεί ο σκοπός του νόμου για έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών, διαφάνεια και αποτελεσματικό έλεγχο της διοικητικής δράσης, αλλά και επειδή σε αρκετές περιπτώσεις πράξεων η ανάρτηση συνιστά προϋπόθεση για την εκτέλεσή τους», αναφέρει χαρακτηριστικά ο νόμος. Και προσθέτει ότι η παράβαση της υποχρέωσης ανάρτησης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Είτε καθυστερούν είτε την αγνοούν Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της aftodioikisi.gr, έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔ) που έχει στα χέρια της η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης συμπεραίνει ότι οι περισσότεροι από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δεν είναι… φανατικοί της Διαύγειας. Αντίθετα κάνουν ότι μπορούν για να την αποδυναμώσουν καθυστερώντας να αναρτήσουν τις αποφάσεις στο Διαδίκτυο, ενώ κάποιοι από αυτούς πολλές φορές την αγνοούν. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των ελέγχων του ΣΕΕΔ : -          Το 80% των αποφάσεων αναρτώνται στο Δι@γεια μετά από πέντε ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής τους, ενώ -          Το 94% αναρτώνται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής τους. Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία το υπόλοιπο 6% των αποφάσεων είτε αναρτώνται πολύ αργότερα  είτε σε κάποιες περιπτώσεις δεν αναρτώνται. Μάλιστα, τις περιπτώσεις αυτές της συστηματικής καθυστέρησης ανάρτησης των πράξεων αλλά και της μη ανάρτησής τους φαίνεται ότι την έχουν εντοπίσει οι ελεγκτές σε συγκεκριμένους φορείς και υπαλλήλους, στους οποίους θα ασκηθούν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διώξεις.

Πηγή: Aftodioikisi.gr