Φαρμακοποιοί: Δεν επιβαρύνει την τιμή του φαρμάκου η εισφορά 0,4%

jgihgdu5 «Η εισφορά 0,4%ο (τέσσερα τοις χιλίοις) δεν επιβαρύνει την τιμή των φαρμάκων, ούτε τα ασφαλιστικά ταμεία, ούτε τους ασφαλισμένους» διευκρινίζει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, με αφορμή την δημοσιοποίηση της έκθεσης του ΟΟΣΑ, αλλά και δημοσιεύματα του Τύπου, όπου αναφέρεται πως η εισφορά 0,4%ο υπέρ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου πρέπει να καταργηθεί επειδή δήθεν επιβαρύνει την τιμή των φαρμάκων. Ο Π.Φ.Σ. ξεκαθαρίζει με κατηγορηματικό τρόπο ότι: Ι. Για την διαμόρφωση της χονδρικής ή λιανικής τιμής, δεν λαμβάνεται υπόψη η εισφορά αυτή. II. Την εισφορά αυτή καταβάλλουν οι φαρμακοποιοί ως συνδρομή προς τον σύλλογό τους και επιβαρύνει μόνον αυτούς, όπως επιβαρύνεται κάθε μέλος ενός συλλόγου όταν καταβάλει την συνδρομή του στον σύλλογό του, χωρίς να επηρεάζει την τιμή του φαρμάκου. Δηλαδή δεν επιβαρύνει ούτε τον καταναλωτή, ούτε τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι απολύτως βέβαιο ό,τι εκ παραδρομής έχει συμπεριληφθεί στον σχετικό κατάλογο που συντάσσει η Επιτροπή με σκοπό τον «εξορθολογισμό των μη ανταποδοτικών χρεώσεων υπέρ τρίτων» και κατά συνέπεια στην έκθεση του ΟΟΣΑ. Ο ΠΦΣ έχει ενημερώσει σχετικά τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης, με την πεποίθηση ότι οι ηγεσίες τους θα λάβουν υπόψη τους τις παραπάνω διευκρινίσεις.