170 επιδόσεις κατάσχεσης στην Κεφαλονιά από έναν επιμελητή

fmz5of11 170 επιδόσεις κατάσχεσης κατάφερε να επιδώσει ένας μόνο δικαστικός επιμελητής στην μόνο την προηγούμενη εβδομάδα. Όλες αφορούσαν χρέη προς το Δημόσιο (από ΔΟΥ Αργοστολίου με εντολέα την Α’ ΔΟΥ Πατρών). Όπως αναφέρει το ithacanet.gr, στον αριθμό αυτό θα πρέπει να προστεθεί και άγνωστος αριθμός κλητεύσεων για κατασχέσεις αλλά και για το αδίκημα της αδυναμίας πληρωμής οφειλών.