Πεζοδρομείται και η 21η Μαΐου

3pvhmxtf Πεζόδρομος θα γίνει και η οδός 21ης Μαΐου, στο , από την πλατεία Αργοστολίου μέχρι το λιμάνι. Το κόστος του έργου ανέρχεται στα 450.000 ευρώ και εντάσσεται στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) αλλά και στο πρόγραμμα Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων .  

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα