Διακοπές ηλεκτροδότησης στη Βόρεια Ιθάκη την Τρίτη 5.11.2013

mmyk1c5r Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να εκτελέσουμε απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης του Δικτύου Μέσης Τάσης που ηλεκτροδοτεί την Βόρεια , επιβάλλεται τις προσεχείς ημέρες να προβούμε σε διακοπές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Οι διακοπές ηλεκτροδότησης αφορούν όλες τις περιοχές της Βορείου Ιθάκης από τον Εμπρός Αετό έως και το . Οι διακοπές σε πρώτη φάση θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 5/11/2013, Τετάρτη 6/11/2013, Πέμπτη 7/11/2013 από 0800 έως 1500 σε ημερήσια βάση. Η επανατροφοδότηση των εγκαταστάσεών μας θα γίνεται χωρίς ειδοποίηση και ενδεχομένως πριν της αναγραφόμενης ώρας εφ’ όσον οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την συνέχιση των εργασιών μας. Συνεπώς οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ως συνεχώς ευρισκόμενα υπό τάση. Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία στα τηλέφωνα: 26710 25 851 , 26710 22 240 , 26740 32 201.