614.000 ευρώ στην Κεφαλονιά για τις μεταφορές των μαθητών

jz02ddsa 42.000.000 ευρώ κατανέμονται από το λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 42.000.000,00 € στις περιφέρειες της χώρας, για την κάλυψη των δαπανών μεταφοράς μαθητών, για το σχολικό έτος 2012-2013. Οι Περιφέρειες στις οποίες αποστέλλεται η απόφαση αυτή καλούνται να  γνωρίσουν στο υπουργείο έως τις 29/11/2013, το υπόλοιπο οφειλής του που αφορά στο σχολικό έτος 2012-2013 (1-9-2012 έως 30-6-2013) για τις Περιφερειακές Ενότητες χωρικής αρμοδιότητάς τους, λαμβάνοντας υπόψη τις έως και σήμερα επιχορηγήσεις που έχουν λάβει για το διάστημα αυτό, στέλνοντας τα σχετικά στοιχεία εντός της ανωτέρω προθεσμίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.tsilofiti@ypes.gr, προκειμένου να επιχορηγηθούν αναλόγως. Για την Κεφαλονιά, σύμφωνα με τη λίστα του υπουργείου που αναρτήθηκε στο Διαύγεια, το κονδύλι που αντιστοιχεί ανέρχεται στις 614.000 ευρώ. Αντίστοιχα,  τα ποσό για την Ζάκυνθο είναι 366.000 ευρώ, για την Κέρκυρα 747.000 και για τη Λευκάδα 65.000 ευρώ.

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα