Η Φωτογραφία της Ημέρας: Μονή Σισσίων

Φωτογραφία: Anders Harbo

Monastery of Sissia, Kefalonia 1 Φωτογραφία: Anders Harbo