Την Παρασκευή τα οικογενειακά επιδόματα του Ο.Γ.Α.

1ko4yqou Η Διοίκηση του ανακοινώνει ότι:
H καταβολή των νέων οικογενειακών επιδομάτων, του Ενιαίου Επιδόματος στήριξης τέκνων (Ν. 4093/2012) και του Ειδικού Επιδόματος τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών (Ν. 4141/2013) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013 σε 104.431 δικαιούχους. Το ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 48.411.640,58 €.
Θα ακολουθήσει η καταβολή της τελευταίας δόσης των οικογενειακών επιδομάτων που αφορά σε όλους τους δικαιούχους, καθώς και αυτών που θα πληρωθούν για
πρώτη φορά.Θα γίνει προσπάθεια η πληρωμή να πραγματοποιηθεί πριν τα Χριστούγεννα.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ