Φωτογραφία της ημέρας: Αννινάτα, Κεφαλονιά

Φωτογραφία: Matt Mansfield

Kefalonia Φωτογραφία: Matt Mansfield