Κόλαφος για την κυβέρνηση δικαστικές αποφάσεις για τη διαθεσιμότητα

3mt5x1lm Με σειρά αποφάσεών της, πρόεδρος Πρωτοδικών, ανατρέπει την διαθεσιμότητα αλλά και τον νόμο 4093/2012 που, σύμφωνα με το σκεπτικό της, «εισάγει -όπως και η εργασιακή εφεδρεία που προηγήθηκε- ένα νέο sui generis είδος απόλυσης υπό προθεσμία που θίγει κατ” αρχήν στον πυρήνα τους τη συμβατική ελευθερία (άρθρο 5 του Συντάγματος) και την εργασία ως δικαίωμα στην περιουσία του εργαζόμενου κατά την έννοια του άρθρου 1 του πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και προσβάλλει την ανθρώπινη αξία, το απαραβίαστο της οποίας διακηρύττει το άρθρο 2 του Συντάγματος». Με σειρά δικαστικών αποφάσεων, το Πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε τους σχολικούς φύλακες των Δήμων Μεταμόρφωσης, Πεντέλης και Πετρούπολης ενώ έπεται και συνέχεια αφού εκκρεμούν δεκάδες άλλες περιπτώσεις αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων που στην ουσία καταργούν τη διαθεσιμότητα. Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Πρωτοδικείου, οι σχολικοί φύλακες θα πρέπει να επιστρέψουν στις θέσεις τους αφού δεν αποτελούν πλεονάζον προσωπικό, δεν έχει εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και λειτουργία των σχολείων ενώ σημειώνεται επίσης ότι ο νομοθέτης παρενέβη στη σύμβαση εργασίας που είχαν καταρτίσει οι δήμοι με τους σχολικούς φύλακες χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και η βούληση των συμβαλλόμενων μερών, με συνέπεια η παρέμβαση αυτή να είναι και για τον λόγο τούτο αντισυνταγματική. Εκτός αυτού, για τη θέση τους σε διαθεσιμότητα δεν τηρήθηκε κάποια αξιοκρατική διαδικασία. Τέλος, να σημειώσουμε ότι παρόμοιες αποφάσεις που κάνουν λόγο για προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και προσβολής της προσωπικότητας και κρίνουν τη διαθεσιμότητα αντισυνταγματική έχουν βγει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας όπως η Ξάνθη, το Μεσολόγγι, η Χίος και το Ρέθυμνο.

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα