Τούβλο και χαράτσι

mc52ce1h Έφεραν και νέο χαράτσι στα ακίνητα αφού οι εμπορικές αξίες είναι στο ναδίρ… Ο υπολογισμός του νέου φόρου για τις αστικές περιοχές και για περιουσία άνω των 300 χιλιάδων ευρώ θα γίνει με τις αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν πριν από έξι χρόνια και οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τα σημερινά δεδομένα της κρίσης.
Μάλιστα, προβλέπουν έναν φόρο για κάθε ακίνητο και έναν πρόσθετο φόρο για όσους έχουν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 χιλιάδων ευρώ. Το νέο καθεστώς θα ισχύσει από το 2014.
Ο φόρος διαμορφώνεται από τον κύριο και τον συμπληρωματικό. Τον κύριο φόρο τον πληρώνουν όλα τα είδη ακινήτων (κτήρια, οικόπεδα, αγροτεμάχια) ανεξαρτήτως νομικής μορφής του ιδιοκτήτη (με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο σ/ν της διαβούλευσης – Δημόσιο, μη ιδιοχρησιμοποιούμενα μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων κ.λπ.).
Ο συμπληρωματικός φόρος υπολογίζεται στο σύνολο της αξίας των αστικών ακινήτων στην κατοχή φυσικών και νομικών προσώπων με αφορολόγητο και προοδευτική κλίμακα για τα μεν και αναλογικό συντελεστή για τα δε. Ο κύριος φόρος υπολογίζεται επί των επιφανειών ως εξής:
u Κτήρια. Βασικός φόρος 2-13 ευρώ/μ2 σε 12 κλιμάκια ανά Τιμή Ζώνης, χαμηλότερος από 21,6% έως 4,4% σε σχέση με τον ΕΕΤΑ (μεσοσταθμικά 16%). Προβλέπεται συντελεστής παλαιότητας, ορόφου, μονοκατοικίας και πρόσοψης. Τα κτήρια ειδικής χρήσης έχουν συντελεστή μειωμένο κατά 50%, πλην των αγροτικών που έχουν μηδενικό συντελεστή, ενώ προβλέπεται και μειωτικός συντελεστής επιφάνειας. Οι βοηθητικοί χώροι για κάθε είδους κτήριο φορολογούνται στο 10% του κανονικού συντελεστή, με την εξαίρεση των αγροτικών που έχουν μηδενικό συντελεστή.
u Οικόπεδα. Βασικός φόρος 3-9.000 ευρώ/ στρέμμα σε 25 κλιμάκια, χαμηλότερος από 70% έως 90% σε σχέση με το σ/ν της διαβούλευσης (μεσοσταθμικά 83%).
u Αγροτεμάχια. Βασικός φόρος 1 ευρώ/στρέμμα, με συντελεστή θέσης από 1-3, συντελεστή άρδευσης 1.1, συντελεστή χρήσης (δασικά 0.1, βοσκότοποι 0,5, καλλιέργειες κάθε είδους 2, λατομεία 5, εκθέσεις 8), συντελεστή απαλλοτρίωσης 0,75 και συντελεστή κατοικίας 5.
Ο συμπληρωματικός φόρος υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας των αστικών ακινήτων του ιδιοκτήτη, όπως ο ΦΑΠ. Τα Φυσικά Πρόσωπα έχουν αυξημένο αφορολόγητο (από 200Κ ευρώ σε 300Κ ευρώ) και χαμηλότερους αρχικούς συντελεστές, με ανώτατο συντελεστή 1% (από 2%). Τα Νομικά Πρόσωπα φορολογούνται όπως και τώρα, με τους βασικούς συντελεστές να μειώνονται από 0,6% και 0,3% σε 0,5% και 0,25% αντιστοίχως.
Για τα Φυσικά Πρόσωπα ο συντελεστής ξεκινά από 2 τοις χιλίοις για περιουσία άνω των 300.000 ευρώ κατά άτομο. Ο συντελεστής αυξάνεται προοδευτικά στο 1% για περιουσίες των 5.000.000 ευρώ.

Πηγή: Εφημερίδα «Το Ποντίκι»