Ενημέρωση λατομικών επιχειρήσεων περί καθορισμού λατομικών περιοχών Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

eg3cda0y Παρακαλούνται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των λατομικών επιχειρήσεων των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, όπως προσέλθουν στο Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων(Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Σπ. Γάτσιος 2671360525), της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας, προκειμένου να ενημερωθούν επί της έκθεσης του Ι.Γ.Μ.Ε. με τίτλο: «Μελέτη – Αξιολόγηση ασβεστολιθικών πετρωμάτων για καθορισμό λατομικών ζωνών στο Ν. Κεφαλονιάς», καθώς και για τυχόν προτάσεις που επιθυμούν να υποβάλουν. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ