Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα

Η 43η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 7 Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων κ. Ν. Σκλαβούνου ( αρίθμ. 106/13 , 107/13, και 121/13 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
ΕΙΣ: Ε.ΠΟΙ.ΖΩ 2. Λήψη απόφασης σε αίτηση της ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΞΕΤΕ σχετικά με κυκλοφορία ανοικτού τουριστικού λεωφορείου αστικής περιήγησης πόλεων- στο Αργοστόλι. ( αρ. 122/13 αποφ. ΕΠΟΙΖΩ)
ΕΙΣ: Ε.ΠΟΙ.ΖΩ 3. Aποδοχή ερευνητικού προγράμματος πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο: «Διερεύνηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οικισμού Σάμης Κεφαλληνίας»
ΕΙΣ: ΕΠΟΙΖΩ 4. Aποδοχή ερευνητικού προγράμματος πανεπιστημιου Πατρών με τιτλο «Κυκλοφοριακή διερεύνηση και σήμανση περιοχής πολης Ληξουρίου
ΕΙΣ: ΕΠΟΙΖΩ 4. Yποστήριξη του Κοινωνικoύ Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης των Μελών Κοι.Σ.Π.Ε ΡΟΤΑ – Έγκριση προγραμματικού σχεδίου /Απολογιστικών στοιχείων /Μελέτης βιωσιμότητας
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΟΚΑΠ 5. Ανανέωση μίσθωσης ακινήτων κληροδοτήματος Θεαγένους Τρομπέτα .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος 6. Μίσθωση ακινήτων κληροδοτήματος Θεαγένους Τρομπέτα.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος 7. Λήψη απόφασης για σύμβαση σχετικά με υλοποίηση διαχείρισης βιοαποβλήτων
ΕΙΣ: Πρόεδρος κ. Α. Γαλάτης 8. Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για μελέτη « Σχέδιο οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτή πόλης Δ. Λειβαθούς ( ΣΧΟΟΑΠ).
ΕΙΣ: Τεχνική Υπηρεσία Δ.Κεφαλλονιας. 9. Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Αργοστολίου ( ΦΕΚ 934Δ/7-10-86) για την πρόβλεψη χωροθέτησης πεζόδρομου. (αρ. 105/13 ΕΠΟΙΖΩ) .
ΕΙΣ: Ε.ΠΟΙ.ΖΩ 10. Λήψη απόφασης για τη συνέχιση η μη της μελέτης : «Δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου Κλιματσιά Δ.Δ. Σπαρτιών
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 11. Διαγραφή βεβαιωμένων απαιτήσεων και επιστροφή ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων.
ΕΙΣ : Οικονομική Υπηρεσία 12. Εγκριση δαπανών
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία ΑΙΤΗΣΕΙΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ