Τη Δευτέρα η κατάθεση προσφορών για τα μαθητικά δρομολόγια

bfxtdpgp Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τα μαθητικά δρομολόγια, να καταθέσουν έγγραφη προσφορά στη γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού, μέχρι τη Δευτέρα, 11.11.2013 και ώρα 9:30π.μ. Μπορούν επίσης να στείλουν τα έγγραφα με φαξ το οποίο θα φέρει οπωσδήποτε υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου, χωρίς να απαιτείται γνήσιο της υπογραφής. Τα δικαιολογητικά (φωτοαντίγραφα του διπλώματος οδήγησης, του ασφαλιστικού συμβολαίου, της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, στο οποίο  είναι ευδιάκριτη η ημερομηνία ελέγχου από το Κ.Τ.Ε.Ο.) θα προσκομισθούν με την υπογραφή της σύμβασης. Τα δρομολόγια στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης δύναται να τροποποιούνται (σε ποσοστό 20% χιλιοματρικά μονομερώς από την Περιφέρεια και πάνω από 20% με την συναίνεση του αναδόχου), να συγχωνεύονται ή καταργούνται, σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολείων.

Πίνακας Δρομολογίων

csdxuhg2 image image   Υπόδειγμα προσφοράς 3petyikq