Τheodor W. Adorno, "Τρεις μελέτες για τον Χέγκελ"

iilicooyΗ παρουσίαση σε μετάφραση των τριών μελετών για τον Hegel έχει σκοπό να συμβάλει στην καλύτερη πρόσληψη του εννοιολογικού οικοδομήματος του μεγάλου γερμανού φιλόσοφου στη χώρα μας. Στις δημοσιευμένες μελέτες του ο Theodor W. Adorno αναπτύσσει με διεισδυτικό τρόπο το σύνολο σχεδόν των εννοιών που παίζουν κεντρικό ρόλο στο έργο του τελευταίου μεγάλου διαλεκτικού ιδεαλιστή. Κατά την άποψή του "ολόκληρη η εγελιανή φιλοσοφία αποτελεί μια μοναδική προσπάθεια να μεταφρασθεί η πνευματική εμπειρία σε έννοιες". Ο Adorno καταφέρνει στις σημαντικές αυτές μελέτες του να δώσει ακριβώς μια ιδέα αυτής της προσπάθειας, ρίχνοντας περισσότερο φως στους πυκνούς στοχασμούς του Hegel. Μετάφραση: ΛΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επιμέλεια: ΛΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ