Χωρίς internet η Κεφαλονιά

biakyyki Χωρίς και με προβληματικές τηλεφωνικές συνδέσεις έμεινε η για 4 περίπου ώρες λόγω βλάβης σε κεντρικό σημείο του συστήματος στη Σάμη. Το πρόβλημα επηρέασε όλους τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου αλλά και τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις.

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα