Πάνω από το 2012 αλλά πολύ κάτω από το 2011 ο κύκλος εργασιών στον τουρισμό

Μικρή αύξηση σε σχέση με το 2012 αλλά μεγάλη μείωση σε σχέση με το 2011 παρουσίασε ο αναθεωρημένος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον τομέα των Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης, τόσο για το γ’ τρίμηνο του 2013, όσο και για ολόκληρο το πρώτο 9μηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συγκεκριμένα, ο δείκτης για το γ’ τρίμηνο του 2013 παρουσίασε αύξηση 1,2% σε σχέση με το το 2012 αλλά μείωση 11,5% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2011. q04i4xmh btagmnb1

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα