Ειρήνη Στεφάτου: «Επιβεβαιώνεται η αδυναμία διοίκησης του Γηροκομείου»

m0izkylm Με  το  παρόν θέλω  να  εκφράσω την λύπη μου για  την απάντηση  που  έλαβα δια  του  τύπου  από  τον  υπερήλικα πρόεδρο του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου. Η απάντηση αυτή αποτελεί την  επιβεβαίωση των θέσεών μου περί  της   αδυναμίας  της  διοίκησης  του Ιδρύματος  εκ  μέρους  του και  με  όσα  αυτό  συνεπάγεται . Ο  πρόεδρος αφελώς πιστεύει  ότι  εγώ θα μπορούσα    να  επιβουλεύομαι την «θέση» του , γεγονός  όχι  μόνο παράλογο , από  Περιφερειακή σύμβουλος Ιονίων νήσων  να θέλω να γίνω πρόεδρος  του Γηροκομείου , αλλά  και  αντίθετο  προς  του  νόμους και την ηθική τάξη . Επειδή ο δημόσιος αυτός  διάλογος  , αν παραταθεί θα  αποκτήσει  διαστάσεις μάλλον τραγελαφικές , και για  τον  λόγο αυτό θα  περιοριστώ  στα  ολίγα  ως  άνω  λόγια . Με  τη πεποίθηση  ότι θα βρεθεί σύντομα  λύση  στα πλείστα όσα   προβλήματα  του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου , υπόσχομαι να πράξω  τα  δέοντα .  Ευχαριστώ , Μετά   τιμής ,     ΕΙΡΗΝΗ  ΣΤΕΦΑΤΟΥ ,  Περιφερειακή Σύμβουλος  Ιονίων Νήσων.