Ημερίδα «Η πύλη Κούταβος»

hvcif4i1 Το Σάββατο 5 Απριλίου 2014 η άτυπη ελληνική οµάδα θεωρίας και δράσης Μαθητεία θα διοργανώσει την ηµερίδα:  «Η Πύλη » µε θέµα τις περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες απο την υποβάθµιση της λιµνοθάλασσας του Κουτάβου. Στο πλαίσιο της ηµερίδας θα πραγµατοποιηθεί έκθεση φωτογραφίας µε θέµα:   «Κούταβος: Σκουπίδια και Όνειρα»   Η Μαθητεία προσκαλεί όλους όσους ασχολούνται µε την φωτογραφία (επαγγελµατίες και µη) να προσφέρουν φωτογραφίες για την έκθεση. Η συµµετοχή κάθε πολίτη στην έκθεση φωτογραφίας κρίνεται µείζονος σηµασίας, διότι ο καθένας µας θα έχει την ευκαιρία να αποτυπώσει την προσωπική του οπτική, επισηµαίνοντας τα καλά και τα άσχηµα του Κουτάβου. Λεπτοµέρειες για τον τόπο και το ακριβές πρόγραµµα της ηµερίδας, καθώς και για την έκθεση φωτογραφίας, θα δηµοσιευτούν προσεχώς.   Ηλεκτρονική επικοινωνία: gerakis@msu.edu, research@cap8.gr, info@ionianeco.gr Διευθύνσεις Αλληλογραφίας: Κώστας Αντ. Πετράκης, Ταχυδροµική θυρίδα 121, 28100 Νίκη Παναγιώτου & Νίκος Κουρβισιάνος, Βεργωτή & Μαρκεσίνη 2 (Μητρόπολη), 28100 Αργοστόλι Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26710 20004 και 26710 24414