Υπόμνημα για τους πλειστηριασμούς στο Ειρηνοδικείο

Σημερα το μεσημέρι
(11-12-2013) εκπρόσωποι
φορέων της πόλης αλλα και
απλόι πολίτες επισκεφθηκαμε
“συμβολικά” το Ειρηνοδικείο
Κεφαλονιάς και επιδώσαμε το
παρακάτω υπόμνημα σχετικά με
τους πλειστηριασμούς ακινήτων
στην Ειρηνοδίκη.παράλληλα
εκφράσαμε την απόφαση μας να
υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο
και κιμηνατικό και νομικό την
κατοικια του μη προνομοιούχου
συμπολίτη μας ενω τονίσαμε
οτι η προστασια της κατοικιας
των Ελλήνων αποτελεί και
συνταγματική επιταγή.
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ
Οι πλειστηριασμοί αποτελούν μια
νέα καθολική επίθεση στη ζωή
μεγάλου μέρους του πληθυσμού.
Από την 1 Ιανουαρίου του 2014
αίρεται υπό προϋποθέσεις τόσο η
προστασία από πλειστηριασμούς
της πρώτης κατοικίας όσο και
οποιουδήποτε άλλου ακινήτου ενώ
καταργείται και το όριο
προστασίας από πλειστηριασμούς
για οφειλές μέχρι 200.000 ευρώ.
Η επιλογή αυτή της κυβέρνησης
αποτελεί ταυτόχρονα μια
προσπάθεια βελτίωσης της
οικονομικής εικόνας των τραπεζών,
αλλά κυρίως ένα ακόμα βήμα προς
την απαξίωση του κτιριακού και
χωρικού αποθέματος της χώρας.
Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο
δρόμος στο ξεπούλημα του
ιδιωτικού και δημόσιου δομημένου
και αδόμητου χώρου, αλλά και η
δυνατότητα για χρηματιστηριακά
παιχνίδια με βάση την τιτλοποίηση
της γης και της ακίνητης
περιουσίας.
Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε
στη δημιουργία πρωτοβουλιών
ενάντια στους πλειστηριασμούς
ώστε να υπερασπιστούμε έμπρακτα
την πρώτη κατοικία κάθε πολίτη,
αποτρέποντας με όλα τα μέσα
(νομικά και κινηματικά) κάθε
προσπάθεια πλειστηριασμού.
Στόχος μας είναι, επίσης, η
αντιμετώπιση των συνεπειών ενός
πιθανού κύματος εξώσεων από τη
νέα χρονιά. Ενώ τέλος,
προσβλέπουμε στη δημιουργία
ενός ευρύτερου κινήματος για το
δικαίωμα όλων στην κοινωνική
στέγη.
Η απάντησή μας μπορεί και
οφείλει να είναι επιθετική και
συνολική. Τα χρέη των νοικοκυριών
αλλά και των μικρών
επιχειρηματιών είναι αποτέλεσμα
της ύφεσης, της ανεργίας, της
εξοντωτικής μείωσης μισθών και
συντάξεων, αλλά και των ληστρικών
όρων του τραπεζικού δανεισμού.
Εμείς οι κινηματικοί,
συνδικαλιστικοί και
αυτοδιοικητικοί φορείς της
Κεφαλονιάς που συνυπογράφουμε
το παρόν, ζητούμε από κάθε
εμπλεκόμενο στην διαδικασία των
πλειστηριασμών, είτε είναι
δημόσια αρχή είτε είναι ελεύθερος
επαγγελματίας να δράσει με
αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής
αλληλεγγύης προστατεύοντας τα
συμφέροντα του μη προνομιούχου
συμπολίτη και όχι τα άνομα
συμφέροντα του
χρηματοπιστωτικού κυκλώματος.
Η συνταγματική επιταγή είναι
σαφής και δεν επιδέχεται
παρερμηνείες.
«Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς
που τη στερούνται ή που
στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί
αντικείμενο ειδικής φροντίδας του
κράτους» (Σύνταγμα 1975, αρ. 21,
παρ. 4)
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ STOP!
ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ!
Οι υπογράφοντες φορείς:
ΑΝ.Α.Σ.Α.
Δημοτική Κίνηση Μελάμπους
Δημοτική Ριζοσπαστική Κίνηση
Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος
Κίνημα «Δεν πληρώνω»
Μέτωπο Κεφαλλήνων
Πρωτοβουλία Πολιτών
Σωματείο Οικοδόμων