Μια απέραντη λίμνη το οροπέδιο των Ομαλών

Σε μια απέραντη λίμνη έχει μετατραπεί το οροπέδιο των Ομαλών από τις συνεχόμενες βροχοπτώσεις. Η φωτογραφία είναι το Σταύρου Τσακαρισιάνου και δημοσιεύτηκε και στο skaikairos.

uo3wz53d Σε μια απέραντη λίμνη έχει μετατραπεί το οροπέδιο των Ομαλών από τις συνεχόμενες βροχοπτώσεις. Η φωτογραφία είναι το Σταύρου Τσακαρισιάνου και δημοσιεύτηκε και στο skaikairos.