Άδειες των δημοσίων υπαλλήλων – Τι αλλάζει;

vyl1yave Αρκετές είναι οι άδειες των δημοσίων υπαλλήλων που τροποποιούνται με το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που ψηφίστηκε πρόσφατα στη βουλή.

Αναρρωτικές άδειες

Η διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών γίνεται πιο δύσκολη και καθιερώνεται ο ελεγκτής ιατρός κατ’ οίκον ο οποίος θα ελέγχει τα περιστατικά. Μειώνονται από 10 σε 8 ημέρες το χρόνο οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες. Ταυτόχρονα αντί για τέσσερις ημέρες αναρρωτική άδεια με απλή υπεύθυνη δήλωση και άλλες έξι ημέρες με γνωμάτευση, τώρα ο κάθε δημόσιος υπάλληλος μπορεί να κάνει χρήση μόνο 2 ημερών τον χρόνο με υπεύθυνη δήλωση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι συνεχόμενες, ενώ για τις υπόλοιπες έξι ημέρες απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

Γονικές άδειες

Αυξάνεται ο χρόνος της άδειας ανατροφής σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κλπ, κατά έξι μήνες με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός.  

Εκπαιδευτικές άδειες

Μέχρι 10 εργάσιμες ημέρες το χρόνο μπορούν πλέον να ζητήσουν εκπαιδευτική άδεια για εξετάσεις, συνεχόμενα ή τμηματικά, αντί για 20 που ίσχυε μέχρι σήμερα. Επίσης παγώνουν για το 2014 οι άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης. Πάντως οι υπάλληλοι εξακολουθούν να μπορούν να ζητήσουν άδειες λίγων ημερών ώστε να συμμετάσχουν σε συνέδρια ή σεμινάρια εντός ή εκτός Ελλάδος καθώς και για τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα