Φωτογραφίες από το Εργαστήρι Φωτογραφίας

Φωτογραφίες από τη 2η συνάντηση του Εργαστηρίου Ψηφιακής Φωτογραφίας.   2η Συνάντηση του Εργαστηρίου Φωτογραφίας VIEW SLIDE SHOW DOWNLOAD ALL

zeuyo0q1 Φωτογραφίες από τη 2η συνάντηση του Εργαστηρίου Ψηφιακής Φωτογραφίας.