Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την τρίτη

g4nh3qcu Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση ( 51η  συνεδρίαση)  στο Δημοτικό  κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις   17  Δεκεμβρίου 2013  ημέρα  Τρίτη   και  ώρα  13.30   προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης: 1.      Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων . ΕΙΣ: ΕΠΟΙΖΩ 2.      Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σΕπιης σχολικού έτος 2014-2015.        ΕΙΣ: ΔΕΠ 3.      Διάθεση αιθουσών  στο  ΙΕΚ Κεφαλονιάς        ΕΙΣ: ΔΕΠ 4.      Έγκριση όρων & υπογραφής προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κεφαλλονιάς με τo Δημοτικό  Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας – Ιθάκης για το έργο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ »        ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού 5.      Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης  «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ » στο πλαίσιο  της πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Ι.Ν. με κωδικό 48             ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού 6.      Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΟΔΟΥ 21Η ΜΑΪΟΥ» στο πλαίσιο  της πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Ι.Ν. με κωδικό 48         ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού 7.       Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ              ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»          ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ