Δεν πληρώνουν… δεν πληρώνουν το χαράτσι

hga0bb0j 1,645 εκ. ιδιοκτήτες ακινήτων δεν εξόφλησαν το χαράτσι της ΔΕΗ για το 2012, σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από διασταυρώσεις που έγιναν από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Από την άλλη περίπου 95.000 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2014. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερώνονται για πιθανές οφειλές και υποχρεώσεις τους στο TAXISnet, από την επιλογή της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης  Στοιχεία Οφειλών: https://www1.gsis.gr/taxisnet/info

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα