Υποβολή δικαιολογητικών για νέους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου

sgffjydp O Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας () του Δήμου μας καλεί ενδιαφερόμενους – δικαιούχους, να υποβάλλουν αίτηση ώστε να επωφεληθούν από το . Δικαιούχοι είναι κατά προτεραιότητα δημότες και κάτοικοι του Δήμου μας που αδυνατούν να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα παρέχει δωρεάν ποσότητες βασικών τροφίμων σε συγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων (60), για το διάστημα έξι (6) μηνών, από Ιανουάριο έως Ιούνιο 2014. Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με τον δικαιούχο, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία , προβλήματα υγείας και αναπηρίες. Σε κάθε περίπτωση το ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ, το ποσό αυτό θα αυξάνεται κατά 20%( 1200 ευρώ) για κάθε μέλος της οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τους ανασφάλιστους άπορους. Πιο συγκεκριμένα, για την ένταξη στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου, μαζί με την αίτηση, απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών: 1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει αυτή. 3. Κάρτα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. (εφόσον υπάρχει). 4. Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης και το έντυπο Ε9. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή φορολογικής δήλωσης, πρέπει να προσκομισθεί Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος, θεωρημένη από την εφορία, όπου να βεβαιώνεται το παραπάνω. 5.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ, η ΔΕΥΑΚ ή μισθωτήριο συμβόλαιο μέσω το οποίου θα βεβαιώνεται η διεύθυνση κατοικίας. 6. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου δημόσιου φορέα εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο της Βεβαίωσης της επιτροπής που αναγράφει το ποσοστό.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, υποβάλλονται σε αντίγραφα μαζί με τη συμπλήρωση σχετικής έντυπης αίτησης στον ΟΚΑΠ, Λ. Βεργωτή 131, κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 11.00-13.00. Υπεύθυνη κα Γαρμπή Κατερίνα. Οι αιτήσεις της Παλλικής θα παραλαμβάνονται από την κα Γκοβάτσου Μαρία στα γραφεία του Βοήθεια στο Σπίτι, στο κτίριο του πρώην ΠΙΚΠΑ, στο Ληξούρι. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μπορούν να κατατίθενται από την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014 έως την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014. Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος του ΟΚΑΠ Διονύσης Κοκόσης