Επιστρέφουν στις θέσεις τους 4 σχολικοί φύλακες στην Κεφαλονιά

kqxb1pvl Επιστρέφουν σε σχολεία του Αργοστολίου τέσσερεις σχολικοί φύλακες που είχαν μπει σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Η προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας που ήρθε σαν αποτέλεσμα τις αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, υποχρέωσε τον Δήμο Κεφαλονιάς να επανατοποθετήσει τους υπαλλήλους στις θέσεις τους. Έτσι οι 4 υπάλληλοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα Σχολικά Συγκροτήματα της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου. Να σημειωθεί πάντως ότι η Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς, όπως αναφέρεται στο έγγραφο της απόφασης, είναι μεν εκτελεστή ως προς την υποχρέωση αποδοχής της εργασίας των εναγόντων, αλλά δεν έχει καταστεί τίτλος τελεσίδικος και αμετάκλητος. Επίσης η απόφαση αυτή θα σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο νομιμότητας.

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα