Άνω κάτω τα νοσοκομεία με τη διαθεσιμότητα των οδηγών

tzoexjob Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ (08/04/2014) με το οποίο οι Οδηγοί των Νοσοκομείων τίθενται εν συνόλω σε .
Στα ήδη προκαλούνται σοβαρά λειτουργικά προβλήματα και κινδυνεύουν ζωές ασθενών από την απουσία των Οδηγών. Ο Υπουργός Υγείας δεν υλοποίησε την δημόσια τοποθέτηση για κάλυψη των Νοσοκομείων με μετακινήσεις προσωπικού Πληρωμάτων Ασθενοφόρων από το ΕΚΑΒ.
Πως θα μπορούσε άλλωστε αφού το ΕΚΑΒ λειτουργεί κάτω των ορίων ασφαλείας λόγω των μεγάλων ελλείψεων προσωπικού που αντιμετωπίζει.
Από σήμερα Τρίτη 08/04/2014 δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα Νοσοκομεία. Ο Υπουργός Υγείας βρήκε τη μαγική λύση. Οι Διοικητές των Νοσοκομείων εντέλλουν με βάση το άρθρο 30 του Ν. 3528/2007 «Περί ανάθεσης καθηκόντων» υπαλλήλους άλλων ειδικοτήτων να εκτελούν δρομολόγια χωρίς να διαθέτουν τα τυπικά, τα ουσιαστικά προσόντα καθώς επίσης τις ειδικές άδειες πορείας που εκδίδονται από το Τμήμα Κρατικών Αυτοκινήτων, της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, (Ν. 2396/1953, 2696/1999, Π.Δ. 320/1998, Π.Δ. 65/2011, Π.Δ. 71/2012, την 1291/2534 (ΦΕΚ 108/Β΄/4-2-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και Υφυπουργού Οικονομικών, άρθρο 47 του Ν. 4250/2014). Θέτουν σε κίνδυνο την των Ασθενών και ταυτόχρονα οι υπάλληλοι που εκτελούν καθήκοντα Οδηγών σε περίπτωση ατυχήματος είναι έκθετοι σε ποινικές και πειθαρχικές διώξεις.
Ποιά είναι η προετοιμασία και το σχέδιο του Υπουργού Υγείας;
Για άλλη μια φορά δοκιμάζονται τα Νοσοκομεία προκειμένου να αυξήσει το αριθμό των Διαθεσιμοτήτων ο Υπουργός Υγείας και να ιδιωτικοποιήσει τις Υπηρεσίες Στήριξης.
Δεν επιτρέπεται να ανατίθονται καθήκοντα Οδηγών σε υπαλλήλους χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζουν οι υφιστάμενες διατάξεις.
Οι υπάλληλοι δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν στοιχεία ή προσόντα (διπλώματα οδήγησης) που δεν απαιτήθηκαν στα προσόντα διορισμού τους (ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ).
Η υγεία των ασθενών κινδυνεύει. Ας το αντιληφθούν έγκαιρα οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων, των Υγειονομικών Περιφερειών και ο Υπουργός Υγείας. Να ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ.
Ας πάψει να παίζει πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες των εργαζομένων και των ασθενών.
Τα Σωματεία και η ΠΟΕΔΗΝ θα αντιδράσουν με δυναμικές κινητοποιήσεις.
Καλύπτουν την άρνηση των συναδέλφων να εκτελούν παράνομες πράξεις των Διοικητών των Νοσοκομείων. ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ