Οι… ανορθογραφίες της Κεφαλονιάς έγιναν γελοιογραφία

Η σωστή ορθογραφία της Κεφαλονιάς είναι με ένα λάμδα, ενώ η λέξη Κεφαλληνία γράφονται με δύο λάμδα.

Από την άλλη, δεν είναι λίγες οι ορθογραφίες και… ανορθογραφίες που κυκλοφορούν σε ελληνικά και αγγλικά, κάνοντας την «» ένα τοπωνύμιο με δεκάδες παραλλαγές . Πρόσφατα μάλιστα έγιναν και… γελοιογραφία.