Παράταση για ΑΕΝ

1. ΜΕ ΤΗΝ 3621/33/14/07.07.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ / ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2014-15 ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
(ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
ΕΝΩ ΩΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΥΕΑΝΕΘ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.07.2014.

2. ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ
 (ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ)

___________________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕντρο ΣΥμβουλευτικής &
Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π)
Αργοστολίου
Μίνωος 3 – 28100 – Αργοστόλι
Τηλ. 2671 026374
Email: kesypkef@sch.gr
Χειριστής email: Ζαβιτσιάνος Δημήτρης,
  ΠΕ02 – Σύμβουλος ΣΕΠ  ΚΕ.ΣΥ.Π