Οι… Ληξουριώτες στη μάχη των Πλαταιών (10 Σεπτεμβρίου)

Στις 10 Σεπτεμβρίου του 479 π.Χ. (κατά άλλους στις 27 Αυγούστου) το πανεθνικό κάλεσμα φέρνει δεκάδες χιλιάδες Έλληνες αντιμέτωπους στις Πλαταιές με τον Μαρδόνιο και τους εκατοντάδες χιλιάδες Πέρσες του.

Οι Έλληνες, με στρατηγική που διδάσκεται ακόμη σε στρατιωτικές ακαδημίες σε ολόκληρο τον κόσμο, νικούν και ξεφορτώνονται τον ξένο κατακτητή.

Ανάμεσα στους πολεμιστές που πήραν μέρος στην μάχη των Πλαταιών ήταν και 200 οπλίτες (από την Αρχαία Πάλη) οι οποίοι τάχτηκαν υπό τον Παυσανία και πολέμησαν τους Σάκες και τους Ινδούς.

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα