Νέα κάμψη στις εξαγωγές τον Ιούλιο κατά 1,1%

Χωρίς ανακοπή της καθοδικής τους πορείας εμφανίζονται οι τον Ιούλιο ενώ η αύξηση των εισαγωγών είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω διόγκωση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η συνολική αξία των εξαγωγών τον Ιούλιο ανήλθε στο ποσό των 2458,1 εκ. ευρώ έναντι 2484,7 εκ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2013, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,1%. 
Η μείωση οφείλεται κυρίως στην μείωση των εξαγωγών καυσίμων και των αγροτικών προϊόντων, ενώ οι εξαγωγές πρώτων υλών και βιομηχανικών προϊόντων κινούνται ανοδικά. Έτσι εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η μεταβολή των εξαγωγών είναι θετική κατά 1,9%. 
Αναφορικά με τους προορισμούς των εξαγωγών, παρατηρείται σημαντική υποχώρηση προς τις χώρες εκτός ΕΕ (-5,4%), ενώ αντίθετα οι αποστολές προς την ΕΕ αυξήθηκαν κατά 3,7%. 
Σε επίπεδο επταμήνου (Ιανουάριος – Ιούλιος), οι συνολικές εξαγωγές εμφανίζονται μειωμένες κατά 4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ενώ χωρίς τον υπολογισμό των καυσίμων η υποχώρηση είναι ελαφρά ηπιότερη (2,9%). 
Κατά την ίδια περίοδο (Ιανουάριος  – Ιούλιος), το έλλειμα του εμπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκε στα 12,4 δισ. ευρώ από 11,1 δισ. ευρώ περίπου που ήταν την ίδια περίοδο του 2013, καταγράφοντας αξιοσημείωτη αύξηση κατά 11,3%.