Μουσάτα: Συνέλευση της τοπικής κοινότητας (18.10.2014)