Συζήτηση για το μέλλον του Φισκάρδου (26.10.2014)

Τη Κυριακή 26/10 στο Κοινοτικό κατάστημα Φισκάρδου στις 11:00 θα βρίσκεται η Γενική Διευθύντρια Τουριστικών Λιμένων Ελλάδος, κυρία Μαρκάτου, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου κυρίου Τζωρτζάτου.

Θέμα της συζήτησης θα είναι η δυνατότητα τροποποίησης του λιμένος Φισκαρδου από όρμο αγκυροβόλιο αλιευτικών σκαφών σε αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών.
Η συζήτηση θα είναι ανοικτή και μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή όσοι θέλουν και ενδιαφέρονται.