Η φωτογραφία της ημέρας: Κεφαλονιά

Φωτογραφία: Σπύρος Κρούσσος Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα

Φωτογραφία:

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα